Tiskové zprávy

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Církev staví na nohy zdravotnictví

Tisková zpráva, 22.11.2020

Církev a zdravotnictví, spojení, které katolická církev v Česku bude rozvíjet stále více. V současnosti vlastní a provozuje pět nemocnic v Česku. Tři v Praze, po jedné v Kroměříži a ve Vizovicích. Před třemi lety dokonce podala nabídku na převzetí městské nemocnice v Litoměřicích.

Péče o nemocné k církvi patří po mnoho staletí. O znovunabytí důvěry a přesvědčení veřejnosti, že může být dobrým vlastníkem i poskytovatelem zdravotní péče, se snaží především po církevních restitucích.

Prezident Miloš Zeman před pěti lety prohlásil, že církev by měla rozšířit svoje sociální, zdravotní, vzdělávací a další služby. A církev souhlasí.

„Podle evangelia službou nemocným či strádajícím církev realizuje svou identitu. K této službě přistupujeme tak, abychom ji mohli poskytovat dnes i za sto let,“ komentoval tehdy záměr generální sekretář České biskupské konference Tomáš Holub.

Pro církev jsou zakládání, provozování a rozvoj zdravotnických zařízení přirozené. „Po celou svou existenci církev považuje působení na tomto poli za své poslání a službu bližnímu bez ohledu na jeho věk, pohlaví, náboženství, rasu nebo společenský stav,“ uvádí k tématu na webu cirkev.cz.

Pět nemocnic v Česku

Katolická církev v Česku provozuje díky řeholním kongregacím pět církevních nemocnic: Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 1, Nemocnici svaté Alžběty Na Slupi v Praze 2, Nemocnici Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži, Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích a Nemocnici sv. Kříže Žižkov v Praze 3.

Nemocnice Žižkov je nejmladší nemocnicí v Praze a zároveň ukázkou toho, jaký přínos církev může mít pro rozvoj českého zdravotnického systému. V roce 2019 (po 70 letech) se provoz nemocnice na Žižkově vrátil do rukou církve, konkrétně řádu Milosrdných sester sv. Kříže a společnosti Curafides.

„Nemocnici financuje zřizovatel, proto je zdravotní péče, která je v téměř 100 pro-centech případů poslední roky ztrátová, logicky sanována z veřejných prostředků. Církevní nemocnice si musejí na svoji činnost vydělat a uváženě hospodařit,“ říká jednatel a ředitel Nemocnice Žižkov Tomáš Krajník.

„Jsou aktivity, které církev dotuje, jelikož je považuje za přínosné a za službu lidem,“ doplňuje.

Krajník tím poukazuje na rozdíl mezi majitelem čistě soukromým a církevním, přestože i církev pro provozování zdravotní péče založila obchodní společnosti.

Ukázka rozdílného přístupu komerčního soukromníka a církevního majitele je vidět na Nemocnici Žižkov.

Zanedbaná a podinvestovaná budova, špatná image, nerozvíjení služeb. To byl stav do loňského roku, v tom letošním nemocnice na Žižkově prochází bouřlivou proměnou a modernizací.

„Od majitelů cítím velkou podporu v projektech směřujících ke zvýšení komfortu péče a její kvality,“ říká Tomáš Krajník.

Nemocnice sv. Kříže Žižkov chce rozvíjet následnou a rehabilitační péči a zároveň vybudovat portfolio odborných ambulancí specialistů, kteří rozšíří nabídku v Praze.

Církev jako vhodný partner

Katolická církev se kromě vlastnictví budov rozhodla zapojit přímo do provozování zdravotní péče. Kromě Nemocnice Žižkov v loňském roce vstoupila i do Nemocnice svaté Alžběty Na Slupi.

Po složitých jednáních Konvent převzal provoz nemocnice a léčebny dlouhodobě nemocných do své správy. Areál i samotná společnost provozující nemocnici jsou tak nyní opět v rukách katolické církve.

Církev hledá optimální model řízení a správy nemocnic. V současnosti je decentralizovaný a každá z nemocnic má vlastní manažerský tým, který stanovuje strategii. Mezi církevními nemocnicemi tak vzniká soutěž s cílem zdravotní péči rozvíjet. Z toho může těžit pacient.

Zároveň je církev vhodným partnerem pro města, která nejsou schopna či ochotna financovat vlastní nemocnice.

Města se často obracejí na soukromé společnosti nebo holdingy a zapomínají na to, že významnou součástí českého zdravotnického systému může a chce být i katolická církev.

„Hlavní je pacient, ne zisk,“ říká Tomáš Krajník z Nemocnice Žižkov. Zároveň připomíná, že církevní nemocnice poskytují péči financovanou z veřejného zdravotního pojištění a směrovat ji do nadstandardu za úplatu není primárním cílem.

Benefitem je i působnost řádových sester v církevních nemocnicích. „I v naší nemocnici pracují řádové sestry. Velmi dobře doplňují náš personál a často jsou pro nás motivací,“ říká Krajník.

Kontakt pro média:
tiskový mluvčí a PR manažer: Ing. Radek Pešout
email: pr@nskz.cz
mobil: 603 929 520
Publikováno: 22. 11. 2020