Historie nemocnice

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Historie naší nemocnice

Dům v Kubelíkově ulici na Žižkově byl postaven mezi lety 1921–1925. Všeobecně prospěšné stavební družstvo Záchrana z něj udělalo Svobodárnu a noclehárnu pro ženy. Významná a vzdělaná sociální pracovnice Marie Záhořová ji později nazvala Ženským domem Charlotty G. Masarykové.

Ještě předtím, v roce 1921, na její popud založila českou pobočku YWCA (Young Women´s Christian Association) a spolu s Hanou Benešovou, manželkou Edvarda Beneše, tuto dívčí a ženskou organizaci u nás vedla. Vzhledem k následným finančním těžkostem byl objekt v roce 1936 v dražbě prodán Kongregaci milosrdných sester sv. Kříže. Ta v něm působila do roku 1943.

V roce 1943 byl dům zabrán německými okupantskými úřady. V prvním, druhém a třetím patře byli ubytováni němečtí vojáci, kteří zde trávili dovolenou za účelem studií. Za činnost těchto studentů nebyla nijak odpovědná klášterní komunita kongregace, která s ní neměla naprosto nic společného.

Kongregace zahájila opětovnou činnost v Kubelíkově ulici už v srpnu roku 1946.

Dům převzala Kongregace sester sv. kříže v Kroměříži po Arcidiecésním svazu katolické Charity Praha III, Sněmovní 13 ve značně špatném stavu, způsobeném nuceným záborem v době okupace.

V porevolučních dnech byl v domě umístěn repatriační výbor. Z výše uvedených důvodů bylo v roce 1946 přikročeno k rozsáhlým investičním a adaptačním pracím, které byly velmi nákladné. „Částky tyto připočteny byly k hodnotě budovy zjištěné podrobným odhadem provedeným v roce 1943 Dr. Ing. Schüllerem. Tyto adaptace hrazené provinčním domem v Kroměříži a v Chebu budou v příštích letech určitou kvótou odpisovány“.

Po vyvlastnění v padesátých letech bylo v Kubelíkově ulici 1250 zřízeno sociální lůžkové zařízení Obvodního ústavu pro národní zdraví (OÚNZ) Praha 3, které se později proměnilo v interní nemocnici. Od roku 1994 do prosince 2019 ji provozovala firma SDI s r. o., která se převážně orientovala na následnou lůžkovou péči.

Z jednání s restituenty – milosrdnými sestrami sv. Kříže – jasně vyplynulo, že zdravotnické zařízení bude v objektu nadále zachováno.

Hodnoty, na kterých stavíme

  • Snažíme se pracovat v zájmu a prospěchu našich pacientů.
  • Být vysoce odborně a lidsky na výši.
  • Duchovní péče je důležitou součástí našich služeb.
  • Jsme loajální k naší nemocnici a ctíme její 100letou tradici.
  • Chováme se hezky k sobě i pacientům.
  • Podporujeme potřebné, i když to není vždy výdělečné.

Kde se vidíme za 5 let?

„Chceme být moderní, pomáhající a přívětivou nemocnicí, která poskytuje nejlepší služby, má výborné výsledky, spokojené zaměstnance i pacienty a umí nabídnout lidský přístup spolu s duchovním rozměrem.“