Blog

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Kdo se léčí na DIOP (Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče)

Oddělení DIOP je specializované oddělení, kde se léčí pacienti, kteří mají závažnou poruchu vědomí nebo různé stupně těžšího neurologického postižení. Tito pacienti již nesmí být závislí na umělé plicní ventilaci. Pacienti dýchají spontánně pomocí tzv. tracheostomie, což je laicky otvor na krku.

Mají zajištěné vitální životní funkce, spontánně dýchají, mají zachován krevní oběh. Avšak pacient má poruchu vědomí, hybnosti i výživy.

Jakým způsobem se pacient přeloží na DIOP?

"Dvěma způsoby. Kontaktuje nás rodina pacienta, že mají příbuzného v nějakém zařízení. Většinou jsou to oddělení následné intenzivní péče (NIP), což je vyšší pracoviště. Úkolem těchto pracovišť, kde pacienti jsou připojeni na umělou plicní ventilaci a odvykávají si, aby ji již nemuseli mít. Anebo zařízení obvolávají lékaři, staniční sestry, tedy vyšší pracoviště, které chce vhodného pacienta přemístit na DIOP. A hledají místo pro toho pacienta, kam ho umístit," říká staniční sestra oddělení DIOP v Nemocnici sv. Kříže Žižkov Veronika Králová.

Kdo může být hospitalizován na DIOP?

"Jsme oddělení pro dospělé pacienty, tedy od 18 let výše. Není to jen záležitost starších lidí. Měli jsme i žádost kluka ročník 2001," říká staniční sestra Veronika Králová.

Pacienty jsou např. lidé po dopravních nehodách s těžkou poruchou vědomí, kteří ale už mají spontánní dýchání. Anebo jsou to úspěšné resuscitace pacientů při srdečních zástavách, infarktech nebo těžších mozkových příhodách či závažné metabolické postižení mozku.

Jak je to s opatrovnictvím?

Všichni pacienti DIOP mají soudně určeného opatrovníka. "Nemohou sami fungovat. S opatrovníkem – někdo z rodiny či úředník – komunikujeme," vysvětluje staniční sestra Veronika Králová.

Konzultace o možnosti přijetí pacienta do péče poskytuje Lucie Řeháková na tel. 778 531 392.

Vše o DIOP v rozhovoru se staniční sestrou Veronikou Královou

Jak probíhá léčba pacientů na DIOP (Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče)

Co je DIOP (Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče)

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) navazuje na ARO, JIP a NIP

Bohuslava Vacardová darovala pro DIOP 100 000 Kč
Publikováno: 9. 11. 2023

Fotogalerie