Novinky

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Poradna kardiolog MUDr. Miroslav Derevjanik: Co je a jak vzniká Kardiomyopatie

Kardiolog MUDr. Miroslav Derevjanik působí v kardiologické ambulanci Nemocnice sv. Kříže Žižkov a vysvětluje podrobnosti o onemocnění Kardiomyopatie.

Kardiomyopatie je skupina onemocnění srdečního svalu spojena s poruchou čerpací funkce srdce. 
Mají různý původ a různé projevy, včetně náhle smrti.

Některé jsou dědičného původu, jiné můžou vznikat po prodělaném zánětu srdeční svaloviny (tzv. myokarditída), po nadměrném příjmu alkoholu, onemocnění žláz s vnitřní sekrecí nebo méně časté příčiny.

Dilatační kardiomyopatie se objevuje většinou ve středním věku, mnohem častěji u mužů, projevuje se převážně dušností, únavností, nevýkonností a otoky dolních končetin. Pacienti mají zvýšené riziko život ohrožujících arytmií jako fibrilace komor nebo komorové tachykardie.

Hypertrofická kardiomyopatie je méně častá a projevuje se výrazným zbytněním (hypertrofií) stěn levé komory a dalších srdečních oddílů způsobující zhoršené plnění srdce krví.

U hypetrofické KMP je plnění pomalejší a rychle dojde k zvýšení tlaku uvnitř komory, může dojít k tomu, že zbytněná svalovina brání i vypuzení krve z komory.

Hypertrofická KMP je obvykle dědičné onemocnění. Onemocnění může být bez příznaků, jindy se projeví dušností různého stupně, bolesti na hrudníku nebo dochází k ztrátám vědomí (synkopy). Někdy je prvním příznakem náhlá smrt. Proto by měli být vyšetřováni aktivní sportovci preventivně.

Restriktivní kardiomyopatie je vzácné onemocnění, zahrnující jak poruchy čerpání, tak poruchy plnění srdce.

Původ je různý, nejčastěji jde o důsledek ukládání abnormální bílkoviny – amyloidu – do stěn srdce. Jindy jde o dědičnou chorobu. Klinický obraz je podobný jako u dilatační KMP, dominují příznaky srdečního selhání.

U arytmogénni kardiomyopatie pravé komory dochází především k postižení pravé komory a její svalovina je postupně nahrazována tukovou a vazivovou tkání. Jedná se většinou o dědičné onemocnění. Hlavním rizikem jsou život ohrožující arytmie. Prvním projevem onemocnění může být proto opět náhlá smrt nebo krátká ztráta vědomí, zejména při sportu.

Pro diagnózu kardiomyopatií je suverénní metoda echokardiografie, jindy se musí doplnit srdeční katetrizace, magnetická rezonance srdce, biopsie nebo genetické vyšetření. Léčba onemocnění záleží od typu kardiomyopatie, tíže poruchy výkonnosti srdce, v některých případech je nutná implantace kardiostimulátoru, defibrilátoru nebo i transplantace srdce.

V případě potíží či v rámci prevence kontaktuje k objednání na vyšetření kardiologickou ambulanci na telefonu: 221 012 224 nebo 221 012 218. Více info zde. 

CO JE A JAK VZNIKÁ ATEROSKLERÓZA (KORNATĚNÍ TEPEN)

CO JE A JAK VZNIKÁ INFARKT MYOKARDU (IM)

CO JE A JAK VZNIKÁ ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ (ICHS)

CO JE A JAK VZNIKÁ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE (AH)

CO JE A JAK VZNIKÁ KARDIOMYOPATIE

CO JSOU A JAK VZNIKAJÍ CHLOPENNÍ VADY

CO JE A JAK VZNIKÁ SRDEČNÍ ARYTMIE
Publikováno: 24. 9. 2021