Novinky

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Poradna kardiolog MUDr. Miroslav Derevjanik: Co je a jak vzniká Srdeční arytmie

Kardiolog MUDr. Miroslav Derevjanik působí v kardiologické ambulanci Nemocnice sv. Kříže Žižkov a vysvětluje podrobnosti o onemocnění Poruchy srdečního rytmu, tzv. srdeční arytmie.

Poruchy srdečního rytmu, tzv. srdeční arytmie, patří mezi velmi častá onemocnění srdce.

U zdravého člověka arytmie neznamená bezprostřední ohrožení života, naopak určitým rizikem je arytmie pro pacienty s jiným onemocněním srdce. 

Poruchy srdečního rytmu zahrnují široké spektrum stavů, kdy dochází k chybné tvorbě vzruchů, které podněcují stahování srdce, nebo dojde k chybě v jejich šíření a srdeční rytmus se abnormálně zpomalí nebo zrychlí.

Brachyarytmie je pomalá srdeční frekvence, kdy srdce nezrychlí svůj rytmus ani při zátěži. Jejími příznaky jsou při vyšší fyzické aktivitě závratě, točení hlavy, zadýchávání, občas i ztráta vědomí. Hlavním příznakem tachyarytmie je bušení srdce, tzv. palpilace, nepříjemný, obvykle náhlý stav spojený s tlakem na hrudi a vnímáním silného a zrychleného tlukotu srdce.

Palpitace může být spojena i s dušností, slabostí, točením hlavy až závratí, v nejzazším případě se ztrátou vědomí. Hlavní metodou pro diagnostiku poruch srdečního rytmu je vyšetření EKG – ať už jednorázové v ordinaci, nebo častěji jeho monitorování po dobu 24 hodin metodou takzvané Holterovské monitorace, která zaznamená i krátkodobé změny srdečního rytmu.

Kromě podávání léků, takzvaných antiarytmik, je dnes běžnou formou léčby brachyarytmií i implantování kardiostimulátoru, který zajišťuje stimulaci o určité frekvenci, pokud je vlastní rytmus srdce pomalejší. I při léčbě tachyarytmie se používají léky. Stále častěji se dnes používají i katetrizační techniky, kdy je skrze vpich v tříslech do srdce vedený elektrodový katetr, jež tepelně ovlivní konkrétní oblast, kde poruchy rytmu vznikají.

Jde o takzvanou katetrizační ablaci, odstranění malé části srdeční tkáně. Ablaci je možné provést i chirurgicky. Při léčbě tachyarytmie se uplatňuje i implantace takzvaného kardioverter-defibrilátoru, který koriguje případný rychlejší srdeční rytmus.

V případě potíží či v rámci prevence kontaktuje k objednání na vyšetření kardiologickou ambulanci na telefonu: 221 012 224 nebo 221 012 218. Více info zde.

CO JE A JAK VZNIKÁ ATEROSKLERÓZA (KORNATĚNÍ TEPEN)

CO JE A JAK VZNIKÁ INFARKT MYOKARDU (IM)

CO JE A JAK VZNIKÁ ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ (ICHS)

CO JE A JAK VZNIKÁ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE (AH)

CO JE A JAK VZNIKÁ KARDIOMYOPATIE

CO JSOU A JAK VZNIKAJÍ CHLOPENNÍ VADY

CO JE A JAK VZNIKÁ SRDEČNÍ ARYTMIE
Publikováno: 24. 9. 2021