Blog

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Vrchní sestra Iva Štorková: Uplatňuji princip aktivní profesionální péče

Iva Štorková je vrchní sestrou lůžkových oddělení Nemocnice sv. Kříže Žižkov se 40 letou praxí ve zdravotnictví, kdy působila zejména na chirurgii. I díky této dlouholeté praxi má zkušenosti s řešením dekubitů (proleženin - pozn.), které jsou velkým rizikem právě na lůžkových odděleních následné péče.

V Nemocnici sv. Kříže Žižkov jsou dvě hlavní lůžková oddělení - následná péče s důrazem na rehabilitace a dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP).

"Předávám své odborné znalosti i z praxe v oblasti péče o rány a prevence, dále péče o dekubity. Mám bohaté zkušenosti s řešením nenadálých událostí a první pomocí," říká vrchní sestra Iva Štorková.

S tím souvisí i vzdělávání. Velké zkušenosti v oboru a dlouholetá praxe doslova předurčuje k seminářům. Odborné vzdělávání je důležité a v rychle měnící se době i ve zdravotnictví přichází jedna novinka za druhou.

"Sestavuji plán seminářů u nás v nemocnici. Přednášející jsou často z řad zaměstnanců. Znají zdejší problémy a hledáme cestu, jak je odstranit. Semináře se věnují zejména rehabilitacím, hojení ran, péči o stomie," nastiňuje Iva Štorková, která je v pracovním kontaktu i s dalšími odborníky v Nemocnici sv. Kříže Žižkov.

Součástí práce vrchní sestry je i sledování kvality ošetřovatelské péče.

"Kontroluji dodržování zásad  ochrany a bezpečnosti při práci, pořádek s čistotu na pracovišti. Každá věc musí mít své stálé místo, to je velmi důležité. Sleduji a hodnotím úroveň ošetřovatelské péče a dodržování stanovených postupů," vysvětluje Iva Štorková.

"Dbám na to, abychom poskytovali všem odbornou péči a lidský přístup podle svého nejlepšího vědomí, svědomí a odborných znalostí."

Podle Ivy Štorkové je důležitá i organizační činnost, která se týká zejména sester a ošetřovatelského personálu.

"Organizuji práci na stanicích. Ve spolupráci se staničními sestrami přesouvám zaměstnance na jiné stanice . Nechtějí, ale musejí. Důvod je jednoduchý: Aby byli zastupitelní na všech stanicích. Je to i kvůli tomu, aby pacienti naší nemocnice měli změnu. Když na odděleních jsou hospitalizováni dlouhé měsíce a vidí stále stejný personál, i pro ně je to po určité době nudné," odhaluje zákulisí provozu na lůžkových odděleních Iva Štorková.

Na pozici vrchní sestry do Nemocnice sv. Kříže Žižkov přišla v roce 2021. Byla tak u celkové proměny nemocnice pod vedením ředitele Mgr. Tomáše Krajníka a primáře MUDr. Ondřeje Krajníka.

"Jsem ráda za uplatňování principu aktivní profesionální péče všech zdravotníků – lékařů, sester, ošetřovatelů, fyzioterapeutů, sanitářů... Odměnou jsou jim setkání na terase a nemalé benefity od vedení nemocnice," dodává Iva Štorková.
Publikováno: 27. 12. 2023

Fotogalerie