Duchovní péče

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

V současné době v nemocnici sv. Kříže na Žižkově můžete potkat tři řádové sestry (z toho 2 jako sestry zdravotní, na lůžkách ošetřovatelské péče). Po předchozí dohodě je možné s nimi domluvit duchovní rozhovor. Řádové sestry mohou nabídnout také zprostředkování svátostí, popř. setkání s knězem.

V rámci probíhajících stavebních úprav bude v nemocnici vybudována nová kaple, která naváže na historii budovy.

Nová kaple bude sloužit k pořádání pravidelných bohoslužeb. Zároveň chceme tento prostor nabídnout nejen našim pacientům, ale i veřejnosti jako místo k modlitbě a ztišení.

První mše svatá za účasti pacientů, jejich rodinných příslušníků i Milosrdných sester sv. Kříže proběhla v provizorních prostorách jídelny počátkem roku 2020.

Nemocniční kaplani

Kaplani v Nemocnici sv. Kříže Žižkov jsou vysláni svou církví na základě uzavřené smlouvy s nemocnicí.

Nabízí rozhovor, naslouchání, laskavé setkání, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci. Pomáhají pacientům snižovat stres, překonávat osamění a hledat cestu, jak důstojně zvládnout obtížnou situaci. Těm, kdo mají zájem, nabízejí modlitbu, svátosti, četbu Bible nebo bohoslužby. Poskytují současně i motivaci, porozumění a naději.

Nemocniční kaplani poskytují péči v duchovní oblasti všem lidem bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru. Zachovávají mlčenlivost a respektují svobodu svědomí. Na žádost jsou k dispozici při udílení svátosti. Spolupracují s dalšími duchovními státem uznaných církví a na vyžádání s nimi zprostředkují kontakt.

Nemocniční kaple

Nemocniční kaple se nachází přímo v budově nemocnice v přízemí vedle vrátnice. Kaple bývá uzamčena, můžete ji navštívit pouze za přítomnosti nemocniční kaplanky nebo v době bohoslužby.

Bohoslužby

Pořádáme pravidelné bohoslužby a nabízíme prostor naší kaple nejen našim pacientům, ale i veřejnosti jako místo k modlitbě a ztišení.

LISTOPAD

Ve čtvrtek 2.11.2023 v den Památky zesnulých se konala mše sv. za naše zemřelé ve 14,30.

 

V pondělí 13.11.2023 na svátek sv. Anežky České bude mít
slavnostní mši sv. ve 14 hodin
otec arcibiskup Jan Graubner,
a to mimořádně v naší tělocvičně.


Mše svaté budou ještě v úterý, a to 7.11., 21.11. a 28.11. vždy ve 14,30 v naší nemocniční kapli.
PROSINEC

Duchovní program v prosinci 2023:

Úterý 5.12.

  • svatý Mikuláš, dříve než vyrazí do žižkovských ulic, se odpoledne zastaví u nás v nemocnici a navštíví vás na jednotlivých odděleních
  • potom od 15.00 budeme v kapli slavit adventní mši svatou

 

Úterý 12.12.

  • 14.30 adventní mše svatá v kapli s udělováním svátosti pomazání nemocných

 

Úterý 19.12.

  • 14.30 adventní mše svatá v nemocniční kapli


Čtvrtek 28.12.

  • od 13.30 postupně na všech odděleních nemocnice vystoupí malý dětský soubor s koledami a vánočním pozdravem:

           ve 13.30    5. patro
           ve 13.50    4. patro
           ve 14.10    3. patro
           ve 14.30    2. patro

  • od 15.00 pak budeme v kapli slavit vánoční mši svatou


Za personál nemocnice Sr. Mgr. Marie Goretti Anna Dřímalová SCSC, nemocniční kaplanka.

Kontakt

Službu nemocničního kaplana v naší nemocnici vykonává řádová sestra Sr. Mgr. Marie Goretti Anna Dřímalová SCSC z Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže.

V nemocnici je k zastižení zpravidla v úterý a čtvrtek cca. od 11 do 17 hodin. V jiných dnech bývá k dispozici na telefonu 731 619 724.

Kaplan

Sr. Mgr. Marie Goretti Anna Dřímalová SCSC
Úterý 11:00–17:00
Čtvrtek 11:00–17:00

Spřátelené weby

Asociace nemocničních kaplanů - https://www.nemocnicnikaplan.cz/

Katolická asociace nemocničních kaplanů - https://kaplan-nemocnice.cz/

Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže - https://www.klaster-km.cz/